profile card
NGÔ VĂN VIẾT
Đã tốt nghiệp ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí tại trường
Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

Trang Blog được thành lập với mong muốn chia sẻ lại những tài liệu của các môn mình từng học qua tại trường, nhằm giúp bạn có thêm nguồn tham khảo để đạt kết quả tốt hơn.

Cùng với đó là một số phần mềm mình đã sử dụng qua muốn chia sẻ lại.
Bến Tre, Việt Nam.
Nếu đã chọn bắt đầu thì hãy tìm mọi cách DUY TRÌ cho đến khi kết thúc.
NVV